Pre skupinu Thuasne je súkromie veľmi dôležité. Naším cieľom je umožniť zákazníkom prevziať kontrolu nad vlastným životom, vrátane Vášho digitálneho života. Preto budeme v súlade s GDPR poskytovať úplnú transparentnosť údajov, ktoré zhromažďujeme, ako ich používame, kde sú uložené a ako ich zabezpečujeme. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: info@thuasne.sk.

Pravidlá ochrany údajov 

Aby sme mohli poskytovať naše služby, potrebujeme zbierať údaje. Tieto údaje sú uložené na našich serveroch alebo serveroch našich poskytovateľov služieb. V tomto dokumente poskytujeme transparentnosť, aké údaje zhromažďujeme prostredníctvom platformy a ako ich používame na poskytovanie našich služieb.

Osobné a firemné údaje 

Aby sme mohli poskytovať naše služby, zhromažďujeme nasledujúce údaje:
 • Firemná e-mailová adresa
 • Firemné telefónne číslo
 • Fakturačná adresa
 • Dodacia adresa
 • Celé meno
 • Funkcia v spoločnosti
Tieto údaje sa zhromažďujú na vytvorenie profilu spoločnosti a jej zamestnancov a uchovávajú sa z nasledujúcich dôvodov: 
 • Ponúkať prístup na platformu
 • Na prispôsobenie našej webovej stránky Vášmu profilu
 • Posielať personalizované správy a ponuky z platformy aj cez iné kanály
 • Na zlepšenie našich produktov a služieb
 • Aby sme Vás kontaktovali v súvislosti s predajom, marketingom a podpornými aktivitami

Účely: 

V závislosti od obchodného vzťahu, ktorý máme s Vami a/alebo spoločnosťou, pre ktorú pracujete, zhromažďujeme a používame Vaše údaje na nasledovné účely: 
 • Uskutočňujeme náš obchodný vzťah s Vami alebo spoločnosťou/organizáciou, pre ktorú pracujete (vrátane uzatvárania kúpnych zmlúv, riadenia vzťahov so zákazníkmi, ...)
 • Na vytvorenie profilu spoločnosti a jej zamestnancov na vytváranie používateľských účtov, na odporúčanie produktov a poskytovanie služieb. Tieto údaje môžeme použiť na to, aby sme Vás kontaktovali za účelom poskytovania našich služieb.

Právny základ:  

Spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na plnenie zmluvy (ktorá má byť) uzavretá medzi Vami a nami (čl. 6.1 b GDPR).  

Odkazy na iné webové stránky 

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky od skupiny Thuasne alebo tretích strán. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú iba používanie všetkého obsahu umiestneného na tejto platforme partner.thuasne.com. Nezabudnite si prečítať dokumentáciu k zásadám ochrany osobných údajov všetkých externých služieb a webových stránok prepojených s touto webovou stránkou. Skupina Thuasne nenesie zodpovednosť za ochranu súkromia na žiadnych externých webových stránkach, ktoré nespravujú spoločnosti patriace do skupiny Thuasne.   

Skladovanie a spracovanie 

Všetky zhromaždené údaje sú uložené na serveri v našej platforme elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Adobe Magento 2 Commerce Cloud (hosting AWS vo Francúzsku (Paríž)). K zákazníckym profilom a osobným údajom majú prístup iba spoločnosti patriace do skupiny Thuasne, žiadne údaje nezdieľame s tretími stranami okrem našich poskytovateľov služieb.
Údaje sú určené pre autorizované služby spoločnosti THUASNE a budú uchovávané v EÚ po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. 

Doba uchovávania údajov  

Údaje budú uchovávané spoločnosťou THUASNE počas trvania obchodného vzťahu so zákazníkom a po dobu 5 rokov od 31. decembra roku, počas ktorého obchodný vzťah skončil, aby bola dodržaná príslušná premlčacia lehota. 
Svoje práva na prístup, opravu, námietku, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov môžete kedykoľvek uplatniť napísaním na e-mailovú adresu: info@thuasne.sk.
Pred vymazaním akýchkoľvek údajov musia byť vysporiadané všetky faktúry a účet elektronického obchodu musí byť zatvorený. 
Pred poskytnutím alebo vymazaním akýchkoľvek osobných alebo firemných údajov budeme potrebovať ďalšie informácie na overenie Vašej identity. 
Máte tiež právo podať sťažnosť našej osobe poverenej dohľadom nad plnením podmienok ustanovení Zákona č.18/2018 Z.z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Ing. Henrieta Požgay) alebo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Bezpečnosť 

Robíme všetko pre to, aby sme udržali Vaše údaje v bezpečí a zabránili narušeniu údajov alebo kybernetickému útoku, nemôžeme však zaručiť ochranu Vašich údajov pred všetkými druhmi škodlivých útokov. Používaním našej služby súhlasíte s tým, že sme vás na toto riziko upozornili a že súhlasíte s používaním našich služieb na vlastné riziko. V prípade, že dôjde k porušeniu ochrany údajov, upozorníme Vás na to prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, môže to byť Vaša e-mailová adresa, telefónne číslo alebo poštová adresa. 

Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý náš webový server umiestni do Vášho počítača. Tieto súbory sa zvyčajne používajú na identifikáciu daného počítača a používateľa. Keď súhlasíte s tým, že naša webová stránka môže používať súbory cookies, súhlasíte aj s používaním údajov, ktoré zhromažďuje o Vašom online správaní (analýza návštevnosti webu, webových stránok, na ktorých trávite najviac času a webových stránok, ktoré navštevujete). 
Tieto údaje sa zhromažďujú pomocou súborov cookies na: 
 • Udržanie prihlásenia v rôznych reláciách
 • Optimalizáciu webovej stránky s používateľskými údajmi
 • Uloženie svojich preferencií medzi reláciami
Vezmite prosím na vedomie, že súbory cookies nám neumožňujú získať kontrolu nad Vaším počítačom žiadnym spôsobom. Používajú sa výhradne na identifikáciu Vášho počítača na poskytovanie vyššie popísaných služieb. 

_ga

Service: Google
Cookie type: Sledovanie 
Expiration date: 24 mesiacov
Purpose: Analyzuje súbory cookies služby Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla. Používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analýzu návštevnosti webu.

_gat

Service: Google
Cookie type: Sledovanie
Expiration date: 1deň
Purpose: Analyzuje súbory cookies služby Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla. Používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analýzu návštevnosti webu.

_gid

Service: Google
Cookie type: Sledovanie
Expiration date: 2 dni
Purpose: Analyzuje súbory cookies služby Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla. Používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analýzu návštevnosti webu.

connect.sid

Service: thuasne.com
Cookie type: Technický 
Expiration date: Relácia 
Purpose: Umožňuje zachovať reláciu pripojeného používateľa.  

authorizations 

Service: thuasne.com
Cookie type: Technický 
Expiration date: 12 mesiacov
Purpose: Umožňuje ponechať voľbu používateľa na súboroch cookies, ktoré schválil.

hasConsent

Service: thuasne.com
Cookie type: Technický
Expiration date: 12 mesiacov
Purpose: Dáva nám vedieť, či používateľ už schválil súbory cookies. 
Súbory cookies je možné kedykoľvek odstrániť návštevou webovej histórie a odstránením všetkých údajov. Súbory cookies špecifické pre našu webovú stránku môžete odstrániť aj prostredníctvom väčšiny prehliadačov. Umiestňovaniu cookies môžete zabrániť aj zablokovaním cookies vo svojich prehliadačoch. Keďže naše webové stránky využívajú pri fungovaní súbory cookies, ich odstránením naše webové stránky už nebudú správne fungovať. 
Používame aj cookies tretích strán nastavené našimi partnermi. Tieto súbory cookies tretích strán spravujú priamo spoločnosti, ktoré ich vydávajú, a musia tiež spĺňať zákonné predpisy o ochrane údajov. 
 • Súbory cookies na meranie návštevnosti: na vyhodnotenie návštevnosti stránok (počet návštev, zobrazených stránok, opustenie nákupného košíka atď.) a zlepšenie našej výkonnosti
 • Reklamné súbory cookies: na poskytovanie reklamného obsahu súvisiaceho s Vaším záujmom o značku, produkty a našu spoločnosť.

Otázky a sťažnosti 

Spokojnosť zákazníka je pre nás najdôležitejšia. Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho úsilia o ochranu súkromia a ukladania údajov, kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: 
Telefónne číslo: +421 02 49104080, -81
THUASNE SK, s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
SR

Prevádzkovateľ a kontakt: 

Prevádzkovateľom a zodpovedným subjektom za spracovanie Vašich osobných údajov je:
THUASNE SK, s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
SR
 
Viac ako 200 produktov
Viac ako 200 produktov
dostupných na platforme
Jednoduché objednanie
Jednoduché objednanie
nákup produktov niekoľkými kliknutiami
Priateľský k mobilným zariadeniam
Priateľský k mobilným zariadeniam
všetko spravujete z akéhokoľvek zariadenia
Sme tu pre Vás
Sme tu pre Vás
získajte odborné rady od zákazníckého servisu