INFORMACJE OGÓLNE

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Thuasne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach (05-552), Al. Krakowska 202, NIP: 5272542137, REGON: 140976161, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280426, o kapitale zakładowym w wysokości 1.010.000 złotych, zwana dalej „Thuasne”. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Thuasne. Thuasne oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie Tobie – użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj.
Strona internetowa rozróżnia konta użytkowników (dla poszczególnych osób) i firmowe (dla nadrzędnej organizacji, którą reprezentuje użytkownik). Nazwa firmy, którą reprezentujesz, jest dostępna na pulpicie nawigacyjnym twojego konta i ogranicza korzystanie ze strony zgodnie z niniejszą umową.
Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, korzystasz z naszego „Serwisu” i zgadzasz się na przestrzeganie następującego Regulaminu („Regulamin świadczenia usług”, „Regulamin”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych pod adresem hiperłącza. Niniejszy Regulamin świadczenia usług ma zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądającymi, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współtwórcami treści.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejszy Regulamin świadczenia usług jest uważany za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszego Regulaminu świadczenia usług.
Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Regulaminowi świadczenia usług.
Nasz sklep jest hostowany w Adobe Magento 2 Commerce Cloud. Zapewnia on internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

USTĘP 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejszy Regulamin świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w rozumieniu przepisów obowiązujących w Twoim kraju lub regionie zamieszkania.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, nie możesz także, korzystając z Serwisu, naruszać żadnych praw w swojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno ci przesyłać żadnych błędów, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie powyższego lub naruszenie któregokolwiek z warunków Regulaminu spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

USTĘP 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej podczas przesyłania przez sieci są zawsze szyfrowane.
Odwiedzając lub korzystając z Serwisu Thuasne zgadzasz się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Serwisu lub dostępu do Serwisu, lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody przejrzystości tekstu i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejszy Regulamin oraz jego wykładnię.

USTĘP 3 – DOSTĘP, HIERARCHIA FIRMOWA I UWIERZYTELNIANIE

Pierwszy użytkownik, który zarejestruje konto, będzie działał jako przedstawiciel firmy. Nie bierzemy odpowiedzialności za upewnienie się, że ten użytkownik jest menedżerem, właścicielem lub przedstawicielem danej firmy, uprawnionym do założenia konta w Serwisie Thuasne. Odpowiedzialność ta spoczywa w pełni na firmie i pracowniku (pracownikach), menedżerze (menedżerach) i właścicielu (właścicielach).
Tylko pracownicy, menedżerowie i właściciele firmy, która kupuje i odsprzedaje produkty Thuasne, mogą korzystać z platformy. Użytkownicy są zobowiązani do zamknięcia swojego konta, gdy nie są już powiązani z firmą, która ma z nami taką relację.
Nie możesz udostępniać swoich danych logowania nikomu zarówno w firmie, jak i poza nią. Każdy użytkownik platformy jest zobowiązany do założenia konta podając własne dane.
Umożliwianie dostępu do platformy lub udostępnianie jakichkolwiek informacji dotyczących platformy, w tym między innymi tekstu, obrazów lub zrzutów ekranu każdemu, kto nie jest pracownikiem, menedżerem lub właścicielem tej samej firmy, którą reprezentujesz, jest surowo zabronione.

USTĘP 4 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Materiały na tej stronie są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być jedyną podstawą do podejmowania decyzji bez konsultacji z innymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne siłą rzeczy nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

USTĘP 5 –ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W związku z tym zobowiązany jesteś do zapoznawania się z aktualnymi cennikami dotyczącymi produktów oferowanych przez Thuasne, obowiązującymi w chwili zawierania umowy.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

USTĘP 6 – PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i wygląd naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że ekran twojego komputera odda dokładnie te same kolory.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, w dowolnym regionie geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub funkcji produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.
Dokładamy wszelkich starań aby prezentowane ceny na stronie internetowej, w tym zarówno cena katalogowa, jak i cena indywidualna, która może zawieraać odpowiednie rabaty, uwzględniając również te zawarte z nami przez podpisane umowy. Wszytskie ceny w Serwisie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

USTĘP 7 – PŁATNOŚCI

Aktualnie w sklepie internetowym nie obsługujemy płatności. Każde zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ustalonymi warunkami płatności, z pośród dostępnych poniżej. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
- przelew (termin odroczonej płatności - 30 dni);
- za pobraniem (płatność u kuriera przy odbiorze zamówienia);
- przedpłata (na podstawie faktury proforma).

USTĘP 8 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
Złożenie zamówienia w Serwisie (również w przypadku, jeżeli od razu zostało ono opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem Thuasne oferty nabycia określonego produktu. Thuasne zastrzega prawo do przyjęcia lub odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz.
Thuasne informuje, że do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy Thuasne prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia .
Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na firmę lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i / lub zamówień, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. Jeśli wprowadzimy zmianę lub anulujemy zamówienie, powiadomimy Cię o tym fakcie, kontaktując się pod adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

USTĘP 9 – DOSTAWA

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie, a następnie sprawdzenie informacji o wysyłce. Nawet jeśli informacje te są wstępnie podane przez nasz serwis, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje te są dokładne, poprawne i aktualne.
Dostawy zamówionych produktów są realizowane za pośrednictwem usług kurierskich świadczonych jest przez firmę UPS lub InPost. Zamówienia złożone do godziny 13.00 są kierowane do wysyłki tego samego dnia, a dostawa w tym przypadku jest najwcześniej kolejnego dnia roboczego.
Standardowe minimum logistyczne na jakie powinno opiewać zamówienie, by nie ponosili Państwo dodatkowej opłaty za transport to 500 zł netto. W przypadku, gdy zamówienie jest na kwotę niższą, wówczas koszty transportu wynoszą 20 zł netto i są naliczone w Państwa koszyku.
Niedozwolone jest podawanie adresu i odbieranie naszych produktów pod adresem, który nie jest oficjalnym adresem firmy. 
Wszystkie zamówienia z odroczonym termine płątności lub przedpłatą są objęte standardowym ubezpieczeniem ofrowanym przez daną firmę kurierską. Dostawyz opcja płatności za pobraniem są każdorazowo ubezpieczone do wartości pobrania.

USTĘP 10 – ZWROTY I WYMIANA

W sprawie zwrotów i wymian prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: zamowienia@thuasne.pl

USTĘP 11 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nad którymi nie mamy żadnej kontroli ani nie posiadamy danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego zatwierdzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według Twojego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są udostępniane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wprowadzanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają również niniejszemu Regulaminowi świadczenia usług.

USTĘP 12 – LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać do witryn internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę ich treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek krzywdy lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim dokonasz jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

USTĘP 13 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone i konkretne zgłoszenie (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego) lub bez naszej prośby wyślesz nam pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się tym samym, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiadania na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin świadczenia usług.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, tożsamości lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

USTĘP 14 – DANE OSOBOWE

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

USTĘP 15 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, terminów dostaw i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Thuasne podejmie wszelkie działania aby dokonywać bieżących aktualizacji, zmian wyjaśnień, itp. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie wskazuje, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

USTĘP 16 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:
a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;
b) celem nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek czynach niezgodnych z prawem;
c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, wojewódzkich lub krajowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń;
d) celem naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób;
e) celem nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;
f) do przedkładania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
g) do instalowania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, a który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu;
h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób;
i) rozpowszechniania spamu, phishingu, pharmingu, pretextingu, stosowania technik spider, crawl, czy scrape;
j) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu;
k) celem ingerowania w zabezpieczenia Serwisu lub obchodzenia ich; dotyczy to także jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu.
Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania korzystania z Serwisu lub dowolnej powiązanej strony internetowej za użycie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

USTĘP 17 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy i nie zapewniamy, że korzystanie z naszego Serwisu będzie niezakłócone, szybkie, bezpieczne i wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, iż wyniki uzyskane poprzez użycie Serwisu będą precyzyjne lub rzetelne.
Użytkownik rozumie, że w dowolnym momencie Serwis może zostać okresowo zawieszony na czas nieoznaczony lub usunięty bez wcześniejszego powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z Serwisu odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika – bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, włączając w to wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości, jakości handlowej, przydatności, trwałości, własności i nienaruszalności praw.
W żadnym wypadku Thuasne, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, partnerzy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia ani za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne, czy wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikającej z korzystania z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą serwisu, lub z powodu wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, jakiekolwiek straty, szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem serwisu, nawet jeśli poinformowano ich o takiej możliwości.
Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich krajach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

USTĘP 18 – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczać, chronić i zwalniać z odpowiedzialności firmę Thuasne oraz jej spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu świadczenia usług lub dokumentów, które włączy przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

USTĘP 19 – KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu świadczenia usług, to takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

USTĘP 20 – ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejszy Regulamin świadczenia usług obowiązuje, chyba że i dopóki nie zostaną rozwiązane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie zastosujesz się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług lub podejrzewamy, że ich nie przestrzegasz, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania włącznie i / lub w związku z tym możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

USTĘP 21 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Serwisu stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą wymierzone przeciwko stronie sporządzającej Umowę.

USTĘP 22 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

USTĘP 23 – ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu świadczenia usługi w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu świadczenia usług poprzez opublikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. W przypadku długoterminowych stosunków umownych propozycja zmiany postanowień Regulaminu zostanie wysłana do klienta w formie pisemnej lub email, nie później niż na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu. Przyjmuje się, że klient wyraził zgodę na zmianę Regulaminu, jeżeli nie zawiadomił o odmowie przyjęcia zmian Regulaminu przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Wówczas zmieniony Regulamin będzie stanowić dla Thuasne podstawę w dalszych stosunkach handlowych pomiędzy stronami.
Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Serwisu po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

USTĘP 24 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu świadczenia usług należy przesyłać do nas na adres e-mail: biuro@thuasne.pl
 
200+ Produktów
200+ Produktów
dostępnych na platformie
Łatwy proces składania zamówień
Łatwy proces składania zamówień
kup produkty za pomocą kilku kliknięć
Wersja mobilna
Wersja mobilna
zarządzaj wszystkim przy użyciu dowolnego urządzenia
Jesteśmy tu dla Ciebie
Jesteśmy tu dla Ciebie
skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów