OVERVIEW

Deze website wordt geëxploiteerd door Thuasne. Op de gehele website verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Thuasne. Thuasne biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die beschikbaar zijn via deze site, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld staan.
Op de website wordt onderscheid gemaakt tussen 'gebruikersaccounts', die staan voor individuele personen, en 'het bedrijf', dat staat voor het overkoepelende bedrijf dat de gebruiker vertegenwoordigt. De naam van het bedrijf dat u vertegenwoordigt is beschikbaar op het dashboard van uw account en beperkt uw gebruik in overeenstemming met deze overeenkomst.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze 'Service' en stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de volgende voorwaarden ('Servicevoorwaarden', 'Voorwaarden'), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, kunt u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de services. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.
Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige webshop worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van wijzigingen houdt in dat u die wijzigingen aanvaardt.
Onze webshop wordt gehost op Adobe Magento 2 Commerce Cloud. Dit voorziet ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en services aan u te verkopen.

PARAGRAAF 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land of de regio waar u woont.
U mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

PARAGRAAF 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook de Service te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en het volgende met zich mee kan brengen: (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De paragraaftitels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

PARAGRAAF 3 - TOEGANG, BEDRIJFSHIËRARCHIE EN AUTHENTIFICATIE

De eerste gebruiker die een account registreert zal optreden als vertegenwoordiger van het bedrijf. Het is niet onze verantwoordelijkheid om na te gaan of deze gebruiker een manager, eigenaar, of vertegenwoordiger van het bedrijf in kwestie is; deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij het bedrijf en de werknemer(s), manager(s), en eigenaar(s).
Alleen werknemer(s), manager(s) en eigenaar(s) van een bedrijf dat Thuasne-producten koopt en wederverkoopt, mogen het platform gebruiken. Gebruikers zijn verplicht hun account te beëindigen wanneer zij niet langer verbonden zijn aan een bedrijf dat een dergelijke relatie met ons heeft.
U mag uw inloggegevens met niemand delen, binnen noch buiten uw bedrijf. Elke gebruiker van het platform moet een account aanmaken met zijn eigen gegevens.
Het is ten strengste verboden toegang te verlenen tot het platform of informatie met betrekking tot het platform te delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of screenshots, aan iemand die geen werknemer, manager of eigenaar is van hetzelfde bedrijf dat u vertegenwoordigt.

PARAGRAAF 4 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet als de enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt of vertrouwd worden zonder primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op enig moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

PARAGRAAF 5 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Service (of een deel of de inhoud ervan) op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

PARAGRAAF 6 - PRODUCTEN OF SERVICES

Wellicht zijn bepaalde producten of services uitsluitend online beschikbaar via de website. De hoeveelheden van deze producten of services kunnen beperkt zijn en ze kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de webshop te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor juist zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productkenmerken kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zulks uitsluitend naar ons goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om producten op enig moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of service op deze site is ongeldig waar verboden.
Prijzen op de website met inbegrip van zowel de catalogusprijs als de persoonlijke prijs, berekend bij de kassa, zijn louter ter indicatie; individuele prijsafspraken die met ons gemaakt zijn door middel van getekende contracten vervangen deze vermelde prijzen en vormen de berekende prijs.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, services, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

PARAGRAAF 7 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, bedrijf of bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die geplaatst zijn door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze webshop doet. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

PARAGRAAF 8 - VERZENDING EN RETOUREN

U bent als enige verantwoordelijk voor het invoeren en controleren van de verzendinformatie. Ook wanneer de informatie vooraf wordt ingevuld door onze service, is de gebruiker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie juist, correct en actueel is.
Het is niet toegestaan om een adres in te voeren en onze producten te ontvangen op een adres dat geen officieel adres van het bedrijf is.
Ons verzendings- en retourbeleid worden geregeld door onze Algemene voorwaarden, die u kunt raadplegen via deze link.

SECTION 9 - OPTIONAL TOOLS

We kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken 'zoals ze zijn' ('as is') en 'zoals beschikbaar', zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen worden aangeboden door de desbetreffende derde-aanbieder(s).
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

PARAGRAAF 10 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en geven geen garantie en dragen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of services van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, services, hulpbronnen, inhoud, of andere transacties in samenhang met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derden zorgvuldig door en zorg dat u deze begrijpt voor u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan die derden.

PARAGRAAF 11 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen doet (bijvoorbeeld via het contactformulier) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u ons doet toekomen, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen - zonder hiertoe verplicht te zijn - inhoud controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

PARAGRAAF 12 - PERSOONSGEGEVENS

Op het verstrekken van persoonsgegevens via de webshop is ons Privacybeleid van toepassing. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

PARAGRAAF 13 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele in de Service of op een gerelateerde website toegepaste update- of vernieuwingsdatum mag worden opgevat als een teken dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website gewijzigd of bijgewerkt is.

PARAGRAAF 14 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregelingen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen of deze te schenden; (e) om te treiteren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken;
(g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spider, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van een van de verboden gebruiken.

PARAGRAAF 15 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Service kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of de mogelijkheid om deze te gebruiken, geheel voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) 'zoals ze zijn' ('as is') en 'zoals beschikbaar' geleverd voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Thuasne, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of producten die via de Service zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan.
Omdat sommige landen of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke landen of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

PARAGRAAF 16 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Thuasne en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en medewerkers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, van derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van derden.

PARAGRAAF 17 - SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

PARAGRAAF 18 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Services, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

PARAGRAAF 19 - GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

PARAGRAAF 20 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 120 rue Marius Aufan, LEVALLOIS-PERRET, 92309, Frankrijk.

PARAGRAAF 21 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het bekendmaken van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTION 22 - CONTACT INFORMATION

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan info@thuasne.nl.
200+ Producten
200+ Producten
beschikbaar op het platform
Snel bestellen
Snel bestellen
voeg jouw producten eenvoudig toe aan je winkelwagen
Mobiel vriendelijk
Mobiel vriendelijk
beheer alles vanaf ieder apparaat
Wij staan voor je klaar
Wij staan voor je klaar
krijg advies van onze experts